9 jan. 2020

De integratieweg voor 50-plussers

Leren we als we 20-35 zijn dat we onze Zon nog moeten worden,  leren we als we 35-50 zijn dat we de Zon en Maan moeten integreren, Rudhyar heeft een leuke invalshoek dat 50 plussers er aan toe zijn om het oppositionele teken van hun Zon te integreren als ze tenminste nog lang en gelukkig willen leven. Kijk bij je zonneteken welk pad je hebt te gaan. Ben je een Ram, dan dien je de kwaliteiten van het tegenoverliggend teken te integreren, enzovoorts. Bij grensgevallen lees je beide tekens.

Voor Joop geldt zowel de Leeuw als de Maagd, omdat je 21 augustus bent geboren en dit slechts 2 dagen van de Maagd (24 augustus) verwijderd is:
Als de Leeuw kan leren te functioneren in relatie tot de interesses, de waarden en de idealen van een gemeenschap, zal hij voor een groot deel bevrijd worden van de eenzaamheid van de oude dag en wellicht ook van trots. Als hij zijn emotionele verlangen om de rol te spelen van de heerser, kan hij wellicht het moeilijke geheim van delen en ware samenwerking leren. In bescheidenheid zal hij geluk vinden, en tolerantie zal innerlijke vrede brengen, waardoor zijn laatste jaren stralen. 
Voor een oudere Maagd is het gevoel alles wat binnenkomt te verwelkomen heel erg noodzakelijk om in balans te komen. Als de Maagd persoon "kickt" op crises is het heel erg nodig om voorbij de persoonlijke behoefte aan kleine crises te geraken. Hij moet een warm medeleven en werkelijke sympathie kunnen voelen, zelfs voor diegenen die zijn puurheid kunnen besmetten. Hij moet zijn kritische houding overwinnen.  Als hij de Vissen kant van acceptatie en meestromen met de stroom kan accepteren, kan hij het mysterie begroeten van geluk en vrede, onvoorwaardelijk, klaar voor alles wat komen mag. 


 -Het pad van Ram: 
dat je de wereld als je een echte Ram bent natuurlijk heel gedreven tegemoet treedt alsof alles van jou afhangt. Je begint graag iets nieuws en kunt er zelfs agressief over zijn. Het kan moeilijk voor je zijn om te begrijpen dat niet iedereen tegelijkertijd met je meedoet. Dit is je kracht, maar ook je zwakte.  Je neemt niet in overweging wat anderen voelen. Bewust of onbewust kun je naïef denken dat de hele kosmos je wel helpt met je plannen zodat je je zelf niet druk hoeft te maken over de resultaten. Het is wel een typisch mannelijke houding, en lichtelijk asociaal. Socialer zou zijn als je verantwoordelijkheid nam voor wat er met anderen gebeurt als jij iets in gang zet.  Je kunt jaren wegkomen met een heel sterke Ram houding maar er komt een keerpunt eventueel vol frustratie. De genezing is duidelijk: je moet het sociale vermogen van Weegschaal integreren op oudere leeftijd en je ook bewust worden van de behoeften van anderen, wil je blijvend gelukkig zijn. 

8 jan. 2020

Number Nine


Enneagram

3. De Keizerin [de materie]
Dit is de kaart die staat voor vruchtbaarheid op alle gebied. De Keizerin belichaamt de onuitputtelijke kracht van de natuur waarmee zij steeds weer nieuw leven schept. Op lichamelijk niveau staat de kaart voor groei en vruchtbaarheid. Op geestelijk niveau is dit de kaart die creativiteit, ideeënrijkdom en vindingrijkheid symboliseert. De kaart staat ook voor het vergroten van je inzicht. Het voortdurend geboren worden van het nieuwe leidt er enerzijds toe dat ons leven onafgebroken verandert, en anderzijds tot de noodzaak dat we de pijn van deze geboorten ook doorleven.

6. De Geliefden [in verbinding]
Aantrekkingskracht, liefde, vriendschap, vereniging van tegenpolen, verhoogd bewustzijn door reflectie. De kaart staat ook voor twijfel en het maken van moeilijke keuzes. Bij die keuzes geldt natuurlijk dat je ze het beste vanuit heel je hart kunt maken. De kaart kan staan voor noodzakelijke beslissingen die lang niet altijd met de liefde te maken hebben. De kaart duidt er dan op dat je een beslissing moet nemen 'met heel je hart', zonder verbittering of voorbehouden. In ieder geval betekent het, dat je met een groot onvoorwaardelijk 'ja' de beste keuze maakt.

9. De Kluizenaar [met de geest]
Het is de kaart van eenzaamheid, teruggetrokkenheid en innerlijke inkeer. De kaart staat voor een introverte levensfase. Je schermt je af voor vreemde invloeden om op die manier tot jezelf te komen. De kaart vertegenwoordigt twee uitersten: de diepte van beleving en de hoogte van inzicht. Het is een kaart die duidt op introspectie, welke leidt tot de helderheid dat meningen en waardeoordelen van anderen er niets toe doen, en dat het je eigen gevoel is dat de doorslag moet geven bij het nemen van een beslissing.
Contact maken met het wezen van je bestaan  en rusten in de uitgestrekte, innerlijke ruimte van je natuurlijke staat. Drinken van een onuitputtelijke bron van innerlijke stilte en weten dat je niet alleen de beperkte persoon bent met problemen, worstelingen en moeilijkheden, maar dat de kern van je wezen onbeperkt en oneindig is. Niet als een concept of idee in je hoofd, maar als een intuïtief weten. Koester geen enkele verwachting; hou emotioneel en ruimtelijk afstand tot anderen; zonder je af; wees opmerkzaam en aandachtig; verzamel zomin mogelijk dingen om je heen. Het is de woeste, onbeheersbare stroom van geboorte, van ouderdom en dood; van verdriet en weeklacht; van lijden en ellende. Van ontstaan, verval en vergaan; de eeuwige cyclus van onwetendheid, verlangen en afkeer. Het doel is om een overtocht te vinden voorbij deze stroom. Het is de queeste naar de veilige schuilplaats aan de andere oever, naar dat weergaloze eiland, dat enkel in zichzelf te vinden is.

7 jan. 2020

Lanthanum carbonicum (Lanthanum Carbonate Hydrate)


Lanthanide serie 
naar Jan Scholten

LANTHANIDES: behoren tot de gouden reeks van fase 3 Lanthanum, ...ESSENTIE: wil vrijheid voor zichzelf en anderen, ZELF-constant (eigen baas, geen tegenspraak, afkeer worden beïnvloed, afkeer van arts, chirurgie, school, leraar); belangrijk is mentale POWER en CONTROL (over de wereld en jezelf, koppig); in vergelijking met de - Gold Series - zoeken Lanthanides innerlijke kracht door kennis, macht over zichzelf (ZELF-kennis - ZELF-dominantie); ZELF-beheersing ook niet langer mogelijk via psyche en instincten tot ontspanning (behalve door drugs, seks); Inzicht in emoties, innerlijke motivatie, spiritualiteit - ZOEKEN naar de SCHADUW (duistere kant in zichzelf), re-integratie in plaats van projectie van kwaad in de zin van persoonlijke verantwoordelijkheid (onderwerpen zijn visie, licht en donker); ZELFREFLECTIE (zelfobservatie tijdens het praten en denken veroorzaakt trage antwoorden), proberen objectief te observeren, van bovenaf, van buitenaf (therapeuten, psychologen, zoekers naar waarheid); innerlijke EIGEN WAARDE moet worden ontwikkeld, mogelijk alleen op dit spirituele pad (afkeer van praten).

- DIFFERENTIËLE DIAGNOSE
- Koolstofserie: moet hun EGO ontwikkelen. 
- Lanthaniden moeten de EGO reinigen, verfijnen, onderzoeken bij vragen. 
- IJzer-serie: moet hard werken. 
- Lanthanides hebben levenstaken. 
- Silver-serie: moet creativiteit ontwikkelen. 
- Lanthanides tot de reeds verworven creativiteit om hun taak te volbrengen.
- Gold-serie: wil macht in de wereld gebruiken. 
- Lanthaniden moeten het vermogen testen, of het de moeite waard is om te worden gebruikt.
- PATHOLOGIE: AUTO-immuunziekten zoals MS, auto-immuunziekten, allergie, ook AIDS (thulium); Arhritis (PCP, Bechterew), artrose. 

- Stage 3 Lanthanide-serie: wanhopige zoektocht naar en twijfel over uw eigen autonomie (onzeker,  aarzelend, angstig); Twijfel of verantwoordelijkheid het over kan nemen. 
- ESSENCE: wil onafhankelijkheid bereiken, onafhankelijk formaat met veel pogingen (zoals  tegelijkertijd alle kanten op kijkend); totale onzekerheid met plagen of kritiek met terugtrekking in  de eigen innerlijke wereld, waarin opnieuw verward; wil een grote mond hebben, maar geeft het op als iemand anders een grotere mond heeft.
- Oorzaak: dominante vader, spot op school.
- Belangrijkste symptomen: plagen (TEASING), SPOTTEN (ook over uw eigen onvermogen) en bespot worden; Poker Face; Glimlach uit onzekerheid om anderen aan hun eigen kant te krijgen;  zoeken, proberen, aarzelen, twijfelen, onbeslist, veranderlijk; kan niet slagen.
- Talent: een probleem vanuit 3 perspectieven bekijken.

- LANTHANUM CARBONICUM: verward over eigenwaarde, ze willen autonoom worden om hun  persoonlijkheid te bewijzen; wanneer je denkt dat je de waarheid hebt gevonden, werpen andere  aspecten je terug in onzekerheid. 
- oorzaken: bespot in de kindertijd. 


6 jan. 2020

Intens leven en stervenHet onsterfelijke deel van jou zal uit je fysieke huls worden bevrijd. Wat je begraaft of cremeert ben je niet zelf, het is alleen de cocon. Het is heel belangrijk dat je dat begrijpt. Als we met kleine kinderen werken, laten we hun zien hoe dat gaat. Op dat moment zul je heel mooi zijn. Veel mooier dan je jezelf nu ziet. Je zult volmaakt zijn. Verminkingen zoals een mastectomie of amputatie volgen je niet in de dood. Het lichaam dat je dan hebt bestaat niet langer uit fysieke energie, maar uit psychische energie.

De gemeenschappelijke noemers 
Ik zal jullie vertellen welke drie gemeenschappelijke noemers we hebben ontdekt. Als we het fysieke lichaam verlaten, is er een volkomen afwezigheid van paniek, angst, of bezorgdheid. We zijn volledig gewaar. Gewaarzijn is hoger dan bewustzijn, omdat het ook alles omvat wat zich afspeelt in de omgeving waar we ons fysieke lichaam achterlaten: wat mensen in de buurt van ons lichaam denken, welke leugens ze zichzelf voorhouden, en dat soort dingen. We zullen ons lichaam altijd als compleet ervaren. We zullen de omgeving waarin het ongeluk of de dood plaatsvindt volledig waarnemen, ongeacht of het een kamer in een ziekenhuis, onze eigen slaapkamer na een hartinfarct of de plaats van een auto- of vliegtuigongeluk is. We zijn ons duidelijk bewust van de mensen die werken in het reanimatie- of het reddingsteam en die proberen het lichaam uit een autowrak te bevrijden. We bezien dit vanaf ongeveer een meter afstand in een tamelijk emotieloze gemoedstoestand als je dat zo kunt zeggen, hoewel we op dat moment in de meeste gevallen niet meer verbonden zijn met onze lichaamsgebonden geest en de hersenen niet meer functioneren. Dit alles doet zich voor op een tijdstip waarop er geen meetbare hersenactiviteit is en heel vaak op het moment dat artsen geen enkel teken van leven kunnen ontdekken.


Ons tweede lichaam, dat we op dit moment ervaren, is niet een fysiek lichaam, maar een etherisch lichaam. Later zal ik iets vertellen over de verschillen tussen de fysieke, psychische, en spirituele energieën die deze vormen scheppen. Het is begrijpelijk dat veel van onze patiënten die met succes zijn gereanimeerd niet altijd dankbaar zijn als hun vlinder weer in de cocon is geperst, aangezien we met het herleven van onze fysieke functies ook de pijn en handicaps die daarmee gepaard gaan moeten accepteren. Als we in het etherisch lichaam verkeren, bestaan er geen pijn en geen handicaps. Veel van mijn collega's hebben zich afgevraagd of dit niet gewoon de projectie is van wat we zouden willen, iets dat heel begrijpelijk en logisch zou zijn. Als iemand jarenlang verlamd, doof, blind, of invalide is geweest, kan hij uitkijken naar een periode waarin er een einde komt aan het lijden. Maar het is heel gemakkelijk vast te stellen of dit een projectie van onze wensen is of niet. Ten eerste: in de helft van onze gevallen was er sprake van een plotseling, onverwacht ongeluk of bijna-doodervaring, waarbij mensen niet in staat waren te voorzien dat ze aangereden zouden worden. Een van onze patiënten was bijvoorbeeld betrokken bij een aanrijding waarbij hij zijn beide benen verloor waarna de chauffeur was doorgereden. Toen hij buiten zijn fysieke lichaam was, zag hij zijn geamputeerde benen op de snelweg liggen, enwas zich tegelijkertijd volledig zijn twee benen aan zijn etherisch volmaakte en complete lichaam gewaar. Dus mogen we aannemen dat hij vooraf niet wist dat hij zijn benen kwijt zou raken endaarom in zijn eigen wensen zou projecteren dat hij weer zou kunnen lopen.

Ten tweede: er is ook een veel eenvoudiger manier om de projectie van onze wensen uit te sluiten. Je kunt blinde mensen die zelfs geen licht waar kunnen nemen vragen naar deze bijna-doodervaring. Als het alleen de vervulling van een droom zou zijn, zouden die mensen niet in staat zijn nauwkeurige details van hun omgeving te geven. We hebben diverse totaal blinde mensen ondervraagd die ons over hun bijna-doodervaring konden vertellen. Ze vertelden niet alleen wie er als eerste de kamer binnenkwam, wie er reanimeerde, maar ze konden ook kleine details van de uitrusting en kleding van alle aanwezigen geven, iets dat een totaal blind iemand die het slachtoffer van zijn wensen zou zijn, nooit zou kunnen.Jullie moeten begrijpen dat dit niet de wederopstanding is waarover in de christelijke leer wordt gesproken. Het lichaam dat we tijdens een bijna-doodervaring hebben is een zeer tijdelijke vorm, geschapen uit psychische energie, die je helpt de dood te ondergaan als een aangename hereniging en niet als een enge, beangstigende, griezelige ervaring.

Als we door iets heen zijn gegaan dat een overgang symboliseert - dat is cultureel bepaald en kan een poort, een brug, of een tunnel zijn - beginnen we een licht te zien. Het is een licht dat elke beschrijving te boven gaat. Het is witter dan wit, lichter dan licht, en als we er dichterbij komen, worden we helemaal in onvoorwaardelijke liefde gehuld. Als je dat ooit, ooit, ooit hebt ervaren, zul je nooit van je leven meer bang zijn voor de dood. De dood is niet iets beangstigends. Het probleem is wat we van het leven maken.

Mensen die dit licht hebben gezien, beschikken tijdens een fractie van een seconde over alle kennis. Helaas vergeten ze er veel van als ze weer terug moeten - het is een bijna-doodervaring. Maar wat velen van hen zich herinneren is, denk ik, het enige dat echt belangrijk is en dat is dat ons totale leven onze eigen verantwoordelijkheid is, dat we niet zo kritisch, beschuldigend, veroordelend en hatelijk moeten zijn. Wij, en alleen wij zijn verantwoordelijk voor de optelsom van ons fysieke leven. Veel van onze prioriteiten veranderen door dat besef.

In de aanwezigheid van dit onvoorstelbare licht, dat mensen afhankelijk van hun achtergrond 'Christus', 'God', 'Liefde', of 'Licht' noemen, worden we verantwoordelijk gesteld voor alles wat we hebben gedaan. Dan zullen we al die keren begrijpen dat we niet de hoogste keuze hebben gemaakt en hoe we hebben geleden onder de gevolgen van onze keuzes. Op dat moment zullen we weten dat liefde absoluut het enige is dat telt. Al het andere - onze prestaties, titels, het geld dat we hebben verdiend, hoeveel bontjassen we hadden - is totaal onbelangrijk. Er is een duidelijk inzicht dat het niet belangrijk is wat we doen. Het enige dat telt is hoe we het doen en dat we het met liefde doen.

In deze totale, onvoorwaardelijke liefde zullen we niet alleen alle daden van ons leven, maar ook elke gedachte en elk woord van ons totale bestaan in ogenschouw moeten nemen. We zullen over alle kennis beschikken. Dat betekent dat we zullen weten hoe elke gedachte, elk woord, elke daad, en elke keuze van ons totale leven anderen heeft beïnvloed. Ons leven is letterlijk niet meer dan een school waar we op de proef worden gesteld, waar we in de polijsttrommel worden gestopt. En aan ons, alleen aan ons is de keuze of we er vergruisd of gepolijst uitkomen.

Je kunt duizenden gevallen van bijna-doodervaringen verzamelen - als je daar behoefte aan hebt. Maar het werd ons heel duidelijk dat dat niet nodig is. Want de mensen die het willen geloven zullen het geloven; de mensen die het willen weten zullen er achter komen - als dat hun wens is - en de mensen die er nog niet aan toe zijn zouden, ook al had je honderdvijftigduizend gevallen, het nog honderdvijftigduizend keer wegredeneren. En dat is hun probleem. Voordat ik dit afsluit moet ik nog zeggen dat het eerste boek van Moody, Lift after Lift, het enige boek is dat het juist ziet.Maar het zal je niet vertellen hoe het precies zit met de dood, want het zijn allemaal bijna-doodervaringen. Nadat we ons fysieke lichaam - dat bestaat uit fysieke energie - verlaten, scheppen we met behulp van psychische energie, die door de mens wordt geschapen en door de mens, onze lichaamsgebonden geest, wordt gemanipuleerd een tweede, volmaakt lichaam - dat wil zeggen zonder blindheid, zonder amputaties, zonder mastectomieën, zonder afwijkingen.

Als we definitief zijn gestorven - als ik zulke afschuwelijke taal kan gebruiken - onomkeerbaar dood zijn, nemen we een andere vorm aan, de vorm die we hebben voor onze geboorte en na onze dood. En dat is als wij, in de woorden van Moody, door de tunnel naar het licht gaan. Dat licht is zuivere spirituele energie. Spirituele energie is de enige energievorm in dit universum die niet door de mens kan worden gemanipuleerd.

3 jan. 2020

Krijg inzicht in jezelf via het enneagram


Niemand zal het leven ervaren wat niet voor hem is bedoeld. Het is onmogelijk alleen geprezen te worden en nooit enige blaam te ontvangen. Lof en blaam gaan hand in hand.

Alle situaties in het leven zijn proeven die het echte en het onechte aan de dag leggen. Het leven is zoals het is, je kunt het niet veranderen. Alle dingen zijn goed, maar alle dingen zijn niet goed voor iedereen en niet ten allen tijde juist.

De mens vraagt naar zijn verleden en zijn toekomst; hoe wonderbaar zou het leven voor hem worden wanneer hij zich van het eeuwige NU bewust werd.


Ieder ogenblik van het leven wordt ons een kans geboden. En de grootste kans is de waarde van die kans te leren kennen.€ 10,- per consult    Contact: 013 5427469  Meer Info

Denken is oppervlakkig, voelen brengt je naar je ziel

‘Pas na de dood krijg je inzicht in allerlei aspecten van je leven en hoe dat is verlopen.’ Soefi Johan Witteveen neemt Fokke Obbema mee op een reis door dimensies.

Fokke Obbema, 22 april 2019, 18:09

Op de sofa in zijn Wassenaarse villa met uitzicht over weilanden geniet hij van de aanblik van een ganzenfamilie. ‘Kijk, twee volwassenen en vijf kinderen’, merkt hij verheugd op, midden in het gesprek. ­Dagelijks volgt hij wat er mondiaal op politiek en economisch vlak gebeurt, daartoe leest hij de NRC en The New York Times: ‘Een mooie combinatie.’ Een wandeling van een kwartiertje rond zijn huis lukt hem nog. Ook kijkt hij uit naar juni, wanneer een twaalfdaagse cruise rond IJsland in zijn agenda staat. De secretaresse van zijn zoon zal hem begeleiden.

Op 97-jarige leeftijd heeft Johannes Witteveen vrijwel alle leden overleefd van de twee naoorlogse kabinetten waar hij als VVD-minister van Financiën deel van uitmaakte. Op de maandelijkse lunch van het kabinet-De Jong (1967-1971) zijn nog maar twee andere deelnemers, allebei jonger dan hij. Na zijn minister schappen volgde zijn mooiste baan: topman van het IMF in Washington (1973-1978). Tot besluit van zijn loopbaan vervulde hij een groot aantal commissariaten.

Witteveen is in zijn lange leven altijd méér dan politicus en econoom geweest. Zijn ouders behoorden tot de eerste generatie van de soefibeweging, die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht door Inayat Khan. Die Indiase mysticus droeg het ‘universeel soefisme’ uit. Dat is gericht op het verbinden van oosterse en westerse religies, die, constateerde Khan, een geloof in de goddelijke geest, liefde, schoonheid, harmonie en geestelijke vrijheid delen. Het soefisme wil verbinden, maar schuwt het overtuigen van anderen – andere religieuze opvattingen dienen altijd te worden gerespecteerd.

Witteveen maakte deel uit van het hoogste soefibestuur en ging tot voor kort voor in ceremonieën in de tempel in Katwijk. Zijn vrouw maakte eveneens deel uit van de beweging. ‘Zij heeft als 6-jarige Inayat Khan nog persoonlijk ontmoet’, zegt hij, met ontzag in zijn stem. Zij overleed in 2006. Ook twee kinderen leven niet meer, onder wie zoon Willem, hoogleraar en PvdA-senator. Hij kwam met zijn vrouw en dochter om bij de aanslag op vlucht MH17.

Wat is de zin van ons leven?
‘Ik ben geneigd de mensheid te zien als het hoogtepunt van de hele schepping. Daarin probeert een goddelijke geest zich steeds meer uit te drukken. Een mooie soefi-uitspraak daarover luidt: ‘De goddelijke geest slaapt in de rotsen, ontwaakt in de planten, begint zich bewust te worden in de dieren en komt tot het hoogste bewustzijn in de mens.’ De zin van ons leven is dus om een bewustzijn van dat goddelijke te ontwikkelen. Voortdurend ons bewust zijn dat we in die prachtige schepping verkeren en beseffen dat daarin een goddelijke geest werkt, dat is de zin. Die geest kunnen we herkennen aan alle schoonheid, die vormt de uitdrukking ervan. Als mens kun je zelf ook iets van die schoonheid uitdrukken.’


Heeft de mensheid in de 97 jaar van uw leven in dat opzicht vooruitgang geboekt?

‘De vooruitgang kunnen we vooral zien bij die mensen die werkelijk tot dit bewustzijn zijn gekomen. Ik denk dan aan de boodschappers die religies hebben gesticht. Die hebben niet alleen een schitterende visie van de goddelijke geest weten te geven, maar hebben die ook voorgeleefd, waardoor ze veel mensen hebben ­weten te trekken. Ik denk dan aan ­iemand als Inayat Khan, die de soefi-beweging heeft gesticht en die zeer inspirerend was. Ik heb hem niet gekend, maar wel zijn broers. In hen heb ik veel van de goddelijke geest gezien. Maar bij alle religies komen heilige mensen voor, in allerlei gradaties.’

21 aug. 2019

Mijn proces ten einde en ...


Inguz

runeInguz was een vruchtbaarheidsgod, de rune staat daarom ook voor vruchtbaarheid en creativiteit. Je hebt je helemaal gegeven en dat heeft succes gehad. Deze veelbelovende rune staat voor een keerpunt in je leven. Je hebt je doel bereikt en de uitvoering van je project loopt ten einde. De resultaten zijn positief. Het kan zijn dat je een geliefde ontmoet waarbij je een diep gevoel van verbondenheid ervaart.


5
Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.
Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren.
77=7+7=14
De engelen helpen je om positieve gedachten, affirmaties en visualisaties werkelijkheid te laten worden.
21-8-2019=2+1+8+2+1+9=23 
De verlichte meesters helpen je je vertrouwen te bewaren.
Ze zijn op dit moment bij je en staan tot je beschikking wanneer je hun om hulp vraagt.

2 jul. 2019

Ik wil ook zo'n bijzettafeltje met boeken

Zeggen dat er een zelf is, is niet waar. Zeggen dat er geen zelf is, is niet waar. Wat is wel waar?
Doe alsof je in de zaal zit, i.p.v. de ster in je eigen film te zijn, leef zonder je vast te klampen.

24 jun. 2019

De samenhang tussen de Tarot, Numerologie en Astrologie.  Elske Dewall - Heb het leven lief

Kijkend door mijn kamer zag ik op mijn opklapbare picknick tafel een boek over de samenhang tussen de Tarot, Numerologie en Astrologie.

Het werkt als volgt:
Je telt je geboortedatum cijfer voor cijfer op en zoekt het corresponderend nummer op in het boek.
Voorbeeld van mijzelf: 21-08-1942, is dus 2+1+8+1+9+4+2 = 27/9. Altijd herleiden tot 1 cijfer.
Ik kom uit in de hoek waar Elvis, Mandela, Mohammed Ali en good old Anton Heijboer ook vertoeven. Op het eind van het verhaal een tarotkaartje, in mijn geval de Staven Aas.

Het is leuk om zomaar op een regenachtige dag van verschillende personen een en ander uit te vissen en de rode lijn door die levens te zien.
De ontdekking van toen wil ik graag delen met jullie delen, met erbij gevoegd de positie van de Noordelijke Maansknoop, welke behandeld wordt door Lex Kieliem en iemand die alles weet van Polsdiagnostiek.

Het leven is een altijd durend, draaiend wiel van wedergeboorte, samengevat, een programma wat je een geweldige duw in de goede richting kan geven.

Je hebt geen doel nodig om er te mogen zijn

15 mrt. 2019

Bij voldoende deelname binnenkort

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan vanwaaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.
Negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor hogere kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.
Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram heeft zich gevormd rond een centrale passie. De passie en de preoccupatie die hieruit voortkomt, bepalen in dit model de levensbeschouwing van elk van de negen typen.
Het enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Elke passie heeft in een aspect van de hogere deugd van de essentie zijn tegenpool. De mens wordt verondersteld op zoek te zijn naar dat aspect van de hogere deugd dat we missen.
Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één dat dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.
De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.
Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.
Type EEN is de Perfectionist: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel
Type TWEE is de Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend
Type DRIE is de Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht
Type VIER is de Romanticus: gevoelig, warm en scherpzinnig
Type VIJF is de Waarnemer: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk
Type ZES is de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal
Type ZEVEN is de Avonturier: energiek, levendig en optimistisch
Type ACHT is de Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend
Type NEGEN is de Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend
De negen types verhouden zich in een gestructureerde wijze tot elkaar. Als iemand ontspannen en effectief is (in veilige omstandigheden) neemt hij de goede eigenschappen van een bepaald ander type over (in het plaatje tegen de pijlen in) en als iemand juist gespannen is (in stressvolle omstandigheden) neemt hij de slechte eigenschappen van weer een ander type over (met de pijlen mee).

Kosten: 1% van je netto maandinkomen.

13 mrt. 2019

Ik wil de straat op

We weten intussen wel wat er allemaal te koop is. Het is tijd om de stad te gaan versieren.
Geef de billboards aan de kunstenaars, gratis en bij toerbeurt, zonder elitair geselecteer.

Of anders ..

25 feb. 2019

De kleinste variatie kan een ommekeer betekenenJoop vindt vreugde in de veranderlijkheid, tijdelijkheid en vergankelijkheid van het bestaan. Hij ziet het leven als een opeenvolging van uitzonderlijke gelegenheden die op het juiste moment te baat moeten worden genomen. En hij omhelst het leven in zijn volle idiotie als een experiment waarin alles mogelijk is. In zijn speurtocht naar meesterwerken huldigt hij de onverschilligheid, niet in de zin van desinteresse, integendeel: met groot enthousiasme treedt hij alle werken, hoe triviaal ook, met dezelfde belangstelling tegemoet. Niet met de bedoeling het hoge neer te halen of het lage te verheffen. Alle werken worden onderzocht op hun unieke wetmatigheid, op dat wat er iets exceptioneels van maakt.


We kunnen pas zachtmoedig worden als we ...


                      

‘Goei plekske’ voor een mooi wijf

Van buiten lijkt de Tilburgse woning 
van Joop Verhagen op een doodnormaal rijtjeshuis. Maar binnen is het een atelier: de kunstenaar benut ieder hoekje om te schilderen.
Brabants Dagblad vrijdag 6 oktober 2017

Door Stan Schrijen


Even voorstellen
Joop Verhagen (75), schilder en oud-Nederlands militair kampioen (1966) boksen in het middengewicht.

Of het nu de keuken, zolder, tuin of schuur is: Joop Verhagen uit Tilburg schildert in en om zijn huis. werkplekken voor de kunstenaar zijn overal in zijn woning ingericht en Verhagen heeft op verschillende plekken zijn doeken, kwasten en verf voor het grijpen liggen.

De rondleiding begint achter in de tuin, in een hokje dat een kunstwerk op zich is, met gekleurde    muren en tafels met toevallige patronen. "Er stond een schuurtje dat weg moest vanwege asbest", vertelt Verhagen. "Toen heb ik dit zelf gemaakt, omdat ik geen plek had om iets op te slaan. Het is         behoorlijk lek, maar met een kacheltje kan ik hier ook in de winter schilderen."


Het is voor de schilder stiller dan voorheen, tot zijn spijt. "Jarenlang stond hierachter een lagere school. Nu die weg is, mis ik het lawaai van de kinderen."
Verhagen loopt door de tuin richting zijn tweede buitenwerkplek langs zijn zelf beschilderde kozijnen. "Volgend jaar wordt het professioneel gedaan."

Voor nu volstaan verschillende kleuren op het witte hout. Om de hoek, op een binnenplaatsje naast het huis staan lange tafels aan weerszijden te wachten op nieuwe verf spatten. "Hier heb ik altijd veel gekliederd. Als het mooi weer is, kan ik er goed werken. Al is schilderen voor mij geen werk."

Verfvegen
Dan de keuken, waar geen snijplank of pannen te vinden zijn, maar waar doeken wachten op een laatste penseelstreek. De deur naar de woonkamer zit vol verfvegen. als een schilderij met de sponningen als lijst. Wat het moet uitbeelden?
"Daar veeg ik mijn kwasten aan af', vertelt Verhagen. "Maar iets voorstellen doet het niet.”
Het grootste deel van zijn leven had de Tilburger geen huis dat een gevoel van thuiskomen met zich meebracht. "Ik heb heel mijn leven raar gewoond en wat dat betreft nergens over nagedacht. Ik heb in Portugal en Frankrijk gezeten en 30 jaar antikraak gewoond. Binnen Tilburg ben ik denk ik wel tachtig keer verhuisd."Verhagen woonde vijftien jaar boven cultureel bolwerk Carré, voordat hij zijn huidige woning betrok. "Dit is mijn eerste huis dat ook als een huis aanvoelt, de andere waren toevluchtsoorden, gevangenissen of opslagplaatsen. Zo voelde het. Ik weet niet of ik nog een keer ga verhuizen. Ik weet ook niet of ik het zou willen.

Dadelijk kom ik een mooi wijf tegen en wat dan? 
Maar hier heb ik het goed voor elkaar. Dit is een goei plekske."
Verhagen doet die constatering vanuit zijn comfortabele stoel, bij zijn vaste plek voor het raam, van waar hij de tuin kan inkijken en radio en televisie binnen handbereik heeft. "Maar ik kijk geen televisie en draai maar zelden muziek, alleen soefimuziek om te mediteren. Hier is het stil en komt er een mooie lichtinval door de gordijnen. Ik heb geleerd om als de zon ergens op staat te kijken naar de schaduwzijde ervan, dat is beter dan rechtstreeks. Als je dat altijd doet, kun je in het leven beter naar verschillende aspecten kijken.''

Gedicht
Op een muur in zijn woonkamer hangen foto' s en een ingelijst gedicht. "Van de twee grote mannen in mijn leven", stelt Verhagen. "Het zijn de grote soefimeester Inayat Khan en dichter Mevlana Rumi. Toe ik twintig jaar geleden een gedicht van hem hoorde, kreeg tranen in mijn ogen."
Verhagen moet na een hartoperatie sinds een halfjaar beneden slapen. "Ik slaap liever boven, maar ik heb moeite met traplopen. Over vijf jaar ben ik 80 en mag ik van mezelf met een stok lopen. Dan kan ik weer de trap op en ga weer boven slapen."


Tilburg 
Het pand waarin Joop Verhagen al zeventien jaar woont, was eigendom van de gemeente Tilburg, dat het later overdeed aan woonstichting Tiwos. Daarna werd de gemeente weer eigenaar, voor een makelaar het pand een jaar geleden kocht. "Ik heb al die jaren geen huurverhoging gehad, omdat ik bij de rechtbank ben gaan ageren tegen de gemeente", vertelt Verhagen. "Sinds een jaar gaat bij de nieuwe eigenaar de huur wel omhoog."

1 dec. 2018

Joop de Kerstman
Boek de leukste Kerstman voor fotoshoots, TV producties, commercials, evenementen, braderieën, shows, meet & greets, bedrijfs- én familiefeesten. Een 'verlichte' Kerstman die de show steelt met zijn ludieke invallen, wijze praat en de kinderen laat dansen van plezier. U zult hem telkens opnieuw vragen. Kosten: € 20,= per uur.

Voor meer info klik hier

24 jun. 2018

De ene staat kan niet zonder de andere.


Na intensief veldwerk en verschillende ballontochten voelt hij geen enkele behoefte de wereld te verbeteren; evenmin neemt hij een voorschot op de ondergang.
"We moeten leren onze waarheden met elkaar te delen". 2 okt. 2017

Te koop: tekening van Anton Heyboer

In een blank houten lijst (2x2,5cm). Vraagprijs € 250,- Tekening 56x76cm, lijst 73x93cm.

26 sep. 2017

Interview Brabants Dagblad 21 september 2017

Markante Tilburger Joop Verhagen is 75. Zijn vrienden organiseren een verkoop van zijn schilderijen, zodat hij een bakfiets kan kopen. Dan kan hij weer naar de stad fietsen.

door Joost Goutziers
Ik wil op de markt schilderijen en spirituele boeken verkopenHij vermoedde dat hij in 2018 het loodje zou gaan leggen, maar vorig jaar is loop Verhagen (75) geopereerd. Hij had hartklachten. 'Nou Joop', zei de arts opbeurend, 'nu krijg jij er tien jaar bij.' "Tien jaar, wat moet ik daar mee?", roept Verhagen nu vertwijfeld. "Ik kan niet goed lopen, ik kan niet fietsen. En ik heb niks te makken."
Voor wie het is ontgaan: loop Verhagen, markante bebaarde Tilburger, schildert. Hij maakt grote, kleine, maar vooral veel schilderijen. En dat is noodzaak, de streken op zijn schildersdoek weerspiegelen zijn bekraste ziel. Met verf verwerkt hij woede en pijn. Zijn keukenkastjes zitten onder de spanen, deuren, muren, kozijnen en de vloer eveneens. Op de grond staan verfpotten, op tafel liggen lijstjes.Zijn atelier is op zolder, maar ook in de keuken, de tuin, in de woonkamer waar hij slaapt en in zijn schuurtje. Daar lekt het, hij schudt een laagje regenwater van een schilderij. Abstract realisme, noemt hij zijn werk. Het is therapeutisch, met als doel in balans te komen.
Joop Verhagen toont een geel, goudkleurig schilderij met uitstulpingen. "Dat zijn puisten", zegt hij. "Je moet de rotzooi eruit knijpen." Zijn harde leven is terug te zien in zijn schilderijen, maar het weerhoudt hem er niet van aan één stuk te vertellen. Vaak met een luide stem.

Liefde heb ik nooit gekend in mijn leven. 
Maar nu heb ik goede mensen om me heen.

Hij praat over zijn kinderjaren. Over zijn vader: "De zuiplap, de vechtersbaas, de stakker." En over de paters in het Limburgse internaat waar hij tot zijn vijftiende woonde. "Viezeriken waren het, bah! Ze hebben mijn leven zwaar vergiftigd. Ik heb geld gekregen van de commissie Deetman: 2000 euro." Deetman deed onderzoek naar misbruik in de katholieke kerk. "Ik laat het achter me, ik vergeef het ze. De laatste tijd krijg ik te horen dat ik er goed uit zie, dat mensen me  mogen. Liefde heb ik nooit gekend in mijn leven. Maar nu heb ik goede mensen om me heen. Zo is er iemand die voor me kookt, ik noem haar mijn moeder."

Bakfiets

'Ga mij niet postuum eren, doe het nu', staat te lezen op zijn site. Die boodschap komt blijkbaar over. Vrienden van hem houden zondagmiddag een feestje en een verkoop van zijn schilderijen bij autobedrijf Probaat in Tilburg Noord. Van de opbrengst hoopt Joop een bakfiets te kunnen kopen. Dan kan hij naar de stad fietsen zonder om te vallen, want hij moet dus nog tien jaar door. "Ik wil met mijn bakfiets op de markt staan en schilderijen en spirituele boeken verkopen."

"Maar jongen ... ", zegt hij ineens.
"Wil ik dit allemaal wel vertellen? En kun jij hier een artikel van maken?"
"Dat ga ik proberen Joop.'

6 sep. 2017

Joop viert zijn verjaardag bij de Heren van Probaat!!

Zondag 24 september 2017 geven Joop Verhagen en de Heren van Probaat een feestje in de showroom van autobedrijf Probaat.

Joop wordt 75 jaar.

Het liefst wil hij een bakfiets kopen van zijn verjaardagsgeld en de opbrengst van de veiling.
Ja, ja, Wij gaan een veiling houden.
Geleid door Rob van Gestel om zo veel mogelijk werk van Joop te verkopen. Wij nodigen al onze klanten uit om een lekker sateetje en ‘n pilsje op onze kosten te komen verorberen. Wij zijn al 33 jaar bezig met Probaat en vinden het een goed excuus om jullie eens te trakteren op muziek gecombineerd met een hapje en een drankje. Omdat het een combi middag wordt, betreft een verjaardag, expositie en een veiling kunnen wij en ook Joop niet alle drankjes gratis weggeven.
De eerste ronde en de saté is voor onze kosten en daarna kosten alle drankjes € 1,=
 Aanvang van deze middag is 15.00 uur en we sluiten om 20.00 uur.
Wij hopen jullie in grote getale te verwelkomen om er een hele gezellige middag van te maken, aan ons zal het niet liggen.

Tot zondag 24 september.

Groeten Fred en Jos

6 feb. 2017

En ik zet het op een zappen: wie helpt mij de maand door?
Een gast brengt altijd vreugde aan, is 't niet bij het komen, dan bij 't gaan (indien werk gekocht).